Zastrzeżenia

   
 
Treść stron WWW
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej IUNG-PIB, oświadcza, iż nie udziela żadnej gwarancji co do treści, poprawności, kompletności, aktualności lub jakości informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym. Wszelkie roszczenia dotyczące odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek wykorzystania zamieszczonych informacji, włącznie z informacjami niepełnymi lub niepoprawnymi, zostaną wobec tego odrzucone.
Oferty zawarte w tym serwisie nie stanowią zobowiązania ze strony IUNG-PIB i nie są wiążące. Dowolne strony WWW serwisu mogą zostać bez uprzedzenia w części lub w całości rozszerzone, zmienione lub usunięte.
Łączniki do stron innych serwisw
IUNG-PIB nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść stron WWW połączonych za pośrednictwem odnośników ze stronami niniejszego serwisu internetowego.
Copyright
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja, dystrybucja, reprodukowanie tekstów i elementów pochodzących ze stron WWW niniejszego serwisu jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody IUNG-PIB.
Ochrona danych
Jeśli umożliwione jest wpisanie danych personalnych lub firmowych (adres e-mail, nazwisko, adres), ich podanie jest dobrowolne. Korzystający z zasobów niniejszego miejsca internetowego mogą pozostać cały czas anonimowi, modyfikując swoje dane lub używając alias.
 
 

 
Od 2002.07.11 strona odwiedzona 326 razy
 
Ostatnia aktualizacja: 2005.12.02