Altima 500 SC
Fungicyd

Wybierz środek

Informacje ogólne Rejestracja Instrukcja stosowania Ochrona Transport

Zastrzeżenia prawne  
Podana informacja jest oparta na danych zebranych od instytucji zajmujących się ochroną środowiska, producentów środków chemicznych itd., IUNG-PIB nie bierze odpowiedzialności za poprawność prezentowanych informacji. Zauważone błędy można zgłaszać do: Andrzej S. Zaliwski, e-mail Andrzej.Zaliwski(at)iung.pulawy.pl.
Zapoznaj się z niniejszymi informacjami przed użyciem środka

Informacje ogólne  
Wielkość opakowania
1 - 20 L
Posiadacz zezwolenia
ISK Biosciences Europe N.V.
Dystrybutor
Syngenta Polska Sp. z o.o.
Cena (ostatnia aktualizacja)
Brak informacji
Forma użytkowa
Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny
Aktywna substancja chemiczna
500  g/l  fluazynam
Wskaźnik częstotliwości zabiegów ochrony (TFI):
Roślina 1 TFI TFI na jedn.
Ziemniak 0,40 L/ha  2,50 TFI/L

Rejestracja  
Zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środek grzybobójczy w formie koncentratu o działaniu kontaktowym stosowany zapobiegawczo w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
Ograniczenia
Brak informacji
Numer rejestracji
R-6/2008
Okres karencji przed zbiorem
Ziemniaki - 7 dni.
Wymagana odległość od zbiorników i cieków wodnych
Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
Rodzaj(e) i okres rejestracji
Typ Od Do (data stosowania)  
Zatwierdzony 22 stycznia 2008 22 lipca 2019  

Instrukcja stosowania  
Instytucja kompetentna do udzielania informacji
Brak informacji
Wpływ na organizmy pożyteczne
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Wpływ na rośliny następcze
Brak informacji
Ryzyko uodpornienia
Okres między zabiegami
Stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
Instrukcje dotyczące cieczy roboczej
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Przechowywanie
Brak informacji
Etykieta producenta
Altima 500 SC
Karta charakterystyki
Altima 500 SC

Ochrona  
Toksyczność
 Drażniący
 Niebezpieczny dla środowiska
Ochrona osobista
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Symptomy zatrucia
Brak informacji
Pierwsza pomoc
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna pomoc medyczna inna niż podano wyżej, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
  • Gdańsk – (58) 682 04 04
  • Kraków – (12) 411 99 99
  • Lublin – (81) 740 89 83
  • Łódź – (42) 657 99 00
  • Poznań – (61) 847 69 46
  • Rzeszów – (17) 866 40 25
  • Sosnowiec – (32) 266 11 45
  • Tarnów – (14) 631 54 09
  • Warszawa – (22) 619 66 54
  • Wrocław – (71) 343 30 08
Sposób likwidacji pustych opakowań
Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony

Transport  
Kod UN (nr substancji)
3082
Kolejowy/drogowy (RID/ADR)
Klasa:9,grupa pakowania:III,Materiał zagrażający środowisku,ciekły,I.N.O.(Fluazynam)
Drogą morską (kodeks IMDG)
Klasa:9,grupa pakowania:III,Materiał zagrażający środowisku,ciekły,I.N.O.(Fluazynam)
Drogą powietrzną (IATA)
Klasa:9,grupa pakowania:III,Materiał zagrażający środowisku,ciekły,I.N.O.(Fluazynam)

Strony internetowe udostępnione przez IUNG-PIB. Problemy techniczne prosimy zgłaszać do Andrzeja S. Zaliwskiego