Cofnij

Model agroklimatu dla Polski. Część 1 - wartości średnie (wersja internetowa) - Opis

   

Model Agroklimatu stanowi jeden z modułów Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Polski, zbudowanego w IUNG. Podstawy geoinformatyczne Modelu Agroklimatu jak również zastosowane w nim algorytmy obliczeniowe charakterystyk klimatycznych powstały w IUNG w ramach statutowego tematu badawczego "Opracowanie atlasu agroklimatycznego Polski techniką komputerową" realizowanego w latach 1995-1998.
Model agroklimatu informuje o kształtowaniu się istotnych dla rolnictwa zjawisk pogodowych i może być wykorzystany do planowania i prognozowania rozwoju produkcji rolnej. Istotnym elementem modelu agroklimatu są algorytmy wyznaczania parametrów klimatycznych (np. temperatury powietrza) w punktach o znanym położeniu geograficznym. Algorytmy te pozwalają na określenie rozkładów statystycznych podstawowych charakterystyk klimatu w dowolnym punkcie Polski i w dowolnym okresie, m.in. pozwalają uzyskać informacje o termice (temperaturze i okresach), opadach, wilgotności, usłonecznieniu, ewapotranspiracji, okresach roku rolniczego, bonitacji agroklimatu dla poszczególnych upraw, warunkach uprawy roślin ciepłolubnych i zmienności ich plonowania.
Przy konstrukcji algorytmów połączono cykl roczny elementów meteorologicznych (określony przy pomocy analizy harmonicznej) z ich obrazem przestrzennym (w funkcji współrzędnych geograficznych). Opracowane algorytmy pozwalają na pełne przedstawienie wartości średnich elementów (a także charakterystyk ich zmienności) w czterowymiarowej przestrzeni, w której jednym z wymiarów jest czas. Ich zintegrowanie z danymi przestrzennymi (numeryczny model terenu) umożliwiło utworzenie matematycznego modelu agroklimatu. Model umożliwia nie tylko szybkie uzyskiwanie informacji punktowych, ale także w dużym stopniu zautomatyzowaną konstrukcję map poszczególnych elementów agroklimatu w dowolnych przekrojach czasowych. Umożliwia on także określenie wypadkowego działania wybranych czynników pogodowych.
Internetowa wersja Modelu Agroklimatu dla danych punktowych posiada obecnie takie moduły jak: wartości średnie, prawdopodobieństwo opadów, straty plonu ziemniaka na skutek niedoboru wody i indeks klimatyczny plonu chmielu.
Obsługa modelu jest bardzo prosta. Użytkownik, po wyborze punktu z mapy, ma możliwość dokładnego określenia jego wysokości oraz podania okresu (wybór z kalendarza wywołanego przez naciśnięcie ikony Icona kalendarza), dla którego chce przeprowadzić obliczenia. Naciśnięcie przycisku Oblicz wartości uruchamia procedury obliczeniowe umieszczone na serwerze i wyniki przesyłane są do przeglądarki w komputerze użytkownika.
Dość łatwe jest połączenie informacji klimatycznych z innymi informacjami np. glebowymi lub ekonomicznymi. Daje to możliwość np. określania obszarów najbardziej przydatnych dla upraw rolniczych (patrz System wspomagania decyzji w przesadzaniu chmielu).

Autorzy Modelu Agroklimatu

Algorytmy obliczeń elementów agroklimatu:W opracowaniach tych, w różnych okresach i w różnym stopniu, udział brali: Podstawy geoinformatyczne, opracowanie oprogramowania:

Literatura dotycząca Modelu Agroklimatu

 1. Górski T., Górska K. 1998. O rozkładzie statystycznym usłonecznienia. Mat. 28 Sem. Zastosowań Matematyki, AR Wrocław-Kobyla Góra, 1998: 22-27.
 2. Górski T., Górska K. 1998. An algorithm for evaluating the annual cycle of sunshine duration in Poland. Proc. 2-nd ISES-Europe Solar Congress, Portoroz, 1998, I.1.4:1-6.
 3. Górski T., Górska K. 1998. An algorithm for evaluating the temperature sums in Poland. Proc. 2-nd European Congress on Applied Climatology ECAC98, 19-23 Oct. 1998. CD ROM, ZAMG, Wien, 1998.
 4. Górski T., Zaliwski A. 2002. Model Agroklimatu Polski. Pamiętnik Puławski, zeszyt 130/I:2002:251-260, IUNG, Puławy.
 5. Hołaj J., Zaliwski A. 1999. Analiza inwestycji przesadzania chmielu przy użyciu GIS. Spatial Information Management in the New Millennium. Wydział Techniki Uniwersytetu śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Centre. International Conference, Kraków, 15-17.11.1999. Materiały konferencyjne, str. 205-210.
 6. Zaliwski A., Górski T. 1998. Numerical Maps of Temperature Sums in Poland. 2nd European Conference on Applied Climatology ECAC98, Vienna, Austria, 19-23 Oct. 1998. CD ROM, ZAMG, Wien, 1998.
 7. Zaliwski A., Górski T. 1999. Wykorzystanie przestrzennego modelu agroklimatu do określenia opłacalności uprawy kukurydzy na ziarno. Wydział Techniki Uniwersytetu śląskiego, Stowarzyszenie SILGIS Centre. International Conference, Kraków, 15-17.11.1999. Materiały konferencyjne, str. 198-204.
 8. Zaliwski A., Górski T. 1999. Numerical Maps of Expected Income from Maize Production in Poland. Conference "GIS and its Applications in the Rural Field", University of Santiago de Compostela, Escola Politécnica Superior, Lugo, Spain, July 1-2, 1999. Conf. Proc. Electronic Document PDF.
 9. Zaliwski A., Górski T., Lipski S., Winiarski R., Wróblewska E. 1999. Numerical Maps of Profit Probability for Maize Production in Poland. EFITA/99 conference: Perspectives of Modern Information and Communication Systems in Agriculture, Food Production and Environmental Control. 27-30 Sept. 1999. University of Bonn, Department of Agricultural Economics. Bonn, Germany. Conference proceedings, vol. A pp. 217-224.
 10. Zaliwski A. 2000. Analiza warunków lokalizacji plantacji chmielu w Polsce przy użyciu GIS. Inżynieria Rolnicza. Rok IV, 3(14), str. 167-173, Warszawa 2000.
 11. Zaliwski A. i inni. 2000. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ 17-08. IUNG, Puławy, 2000.
 12. Zaliwski A., Górski T. 2000. Model Agroklimatu Polski jako moduł ZSI RPP. X konferencja naukowo-techniczna. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Zegrze k. Warszawy, 12-14 czerwiec 2000. Materiały konferencyjne, str. 240-245.
 13. Zaliwski A.S., Górski T. 2001. Determination of Cost-Effectiveness of Irrigation of the Potato in Poland with the Aid of GIS. In: Jérôme Steffe (ed.): EFITA 2001: Third European Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment, Montpellier (France), 18-20 July 2001. Conference proceedings, vol.1, pp. 181-186. Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier.
Szukaj w Google stron dotyczących modelu agroklimatu.

 
Od 2002.07.18 strona odwiedzona 569 razy
 
Ostatnia aktualizacja: 2002.07.19