Cofnij Strona główna Model optymalizacyjny doboru nawozów do dawki NPK  
Model NPK dobiera nawozy do podanych dawek N2, P2O5 i K2O minimalizując jednocześnie koszt nawozów. Został opracowany w celu walidacji Modułu Doboru Nawozów (MDN) systemu ZeaSoft, może być także używany samodzielnie. W module MDN można dobrać nawozy do dawek N2, P2O5 i K2O, ale nie można zoptymalizować kosztu nawozów. Porównanie wyników z modelu NPK i modułu MDN umożliwia ocenę zawyżenia kosztów nawozów w systemie ZeaSoft. Model NPK został opracowany w systemie GAMS (Generalized Algebraic Modelling System). Więcej o systemie GAMS na stronach www.gams.com.
Nawozy w tabeli wyboru nawozów są podane w kolejności rosnącej ceny za jednostkę głównego składnika (oznaczenie N, P lub K przy nazwie nawozu). W celu wykonania obliczeń wpisz dawki i wybierz nawozy, a następnie naciśnij przycisk Oblicz.
Wpisz dawki i wybierz nawozy
N2:
P2O5:
K2O:


Wybierz nawozy (zaznacz najmniej 3):
ZaznaczNawózCena
Mocznik 46% (N)
RSM 32%N (N)
Saletrzak 27-0-0% (N)
Saletra amonowa 34% (N)
Superfosfat wzbogacony (P)
Fosforan amonu 18-46-0% (P)
Superfosfat prosty gran. (P)
Polifoska 8-24-24% (P)
SuproFoska 11 (P)
Sl potasowa 60% (K)
Siarczan potasowy 50% (K)
Polifoska 4-12-32 (K)
Polifoska 6-20-30% (K)
Lubofos 5-10-25 (K)
Lubofos CORN 5-10-21 (K)
Tarnogran K (3-10-21) (K)